Największe atuty Gminy

Ze względu na swoje położenie geograficzne gmina Kowal jest bardzo atrakcyjnym miejscem inwestycyjnym. Przez teren gminy przebiega nowo wybudowana autostrada A1 wraz z węzłem Kowal, drogą krajową nr 91 oraz linią kolejową nr 18 relacji Kutno – Piła ze stacją w Gołaszewie. W odległości 7 km od węzła autostradowego, w miejscowości Czerniewice zlokalizowana jest bocznica kolejowa.

Wychodząc naprzeciw przyszłym inwestorom, samorząd gminy opracował plan zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje 140 ha w miejscowościach przyległych do węzła autostradowego KOWAL oraz drogi krajowej nr 91. Tereny  te są położone również w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej nr 2925C oraz w bliskiej odległości do dróg wojewódzkich nr 265 relacji Brześć Kujawski – Gostynin i nr 269 relacji Szczerkowo – Kowal.

mapa terenów
fot. Mapa terenów

węzeł Kowal
fot. Węzeł Kowal

Obecnie sporządzana jest aktualizacja Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego, która obejmuje możliwości rozszerzenie istniejących terenów przeznaczonych pod inwestycje.
Wszczęta została również procedura związana z przeprowadzeniem diagnozy wśród właścicieli gruntów położonych w miejscowościach przy węźle Kowal, w celu uzyskania opinii i uruchomienia opracowania MPZP II etap na kolejne 240 ha.

Tereny pod inwestycję
fot. Tereny przewidziane pod inwestycje

 • gmina położona w centralnej Polsce
 • bliska odległość do miast wojewódzkich
 • tereny inwestycyjne bezpośrednio przy węźle autostrady A1 i drogą krajową 91
 • bliskość lotniska międzynarodowego
 • dogodna sieć komunikacyjna drogowa i kolejowa, rowerowa i spacerowa
 • tereny inwestycyjne zlokalizowane przy głównych drogach w tym krajowej, powiatowej i wojewódzkiej
 • doradztwo i pomoc dla inwestorów w załatwianiu formalności
 • możliwość pozyskania pracowników na lokalnym rynku
 • nowe projekty i przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy
 • dobra infrastruktura społeczna

Atrakcje turystyczne

Dużą atrakcją przyrodniczą gminy jest Gostynińsko - Włocławski Park Krajobrazowy, który został utworzony 5 kwietnia 1979 roku i objął ochroną unikalne w kraju tereny o wysokich i zróżnicowanych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i rekreacyjnych. Utworzony jako szósty park krajobrazowy w Polsce stanowi nawiązanie do koncepcji „Ekologicznych Systemów Obszarów Chronionych" i stanowi korytarz ekologiczny łączący Puszczę Kampinoską z Puszczą Bydgoską, a dalej Borami Tucholskimi.

Najważniejszym biotopem z punktu widzenia różnorodności i zasobów fauny jest jez. Rakutowskie wraz z przyległym kompleksem leśnym i rozległymi łąkami. Ta część Parku została wpisana do rejestru obszarów cennych dla ptaków w skali Polski i Europy, uzyskując w ten sposób rangę międzynarodową.

Jezioro Rakutowskie i tereny przyległe to element Europejskiej sieci Ekologicznej - Natura 2000.

Na terenie Parku stwierdzono występowanie 57 gatunków ssaków. O działalności mającej na celu ochronę najcenniejszych zasobów przyrodniczych świadczy utworzenie rezerwatu - Olszyny Rakutowskie i Jezioro Rakutowskie.

Na terenie Parku reintrodukowane są zagrożone wyginięciem chronione gatunki zwierząt: bóbr europejski i sokół wędrowny. Gniazduje tu około 130 gatunków ptaków, a dodatkowo 30 gatunków przebywa w okresie przelotów. Występują tu również gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt: orzeł £ bielik, bak, kulik wielki, bocian czarny, jak również emigrant z Kampinoskiego Parku Narodowego - ryś.

Na terenie gminy znajdują się trzy pojedyncze drzewa uznane za pomnik przyrody.

Lasy Nadleśnictwa Włocławek są zapleczem turystyczno-wypoczynkowym głównie dla miast Włocławek, Warszawa, Łódź.

Przez najciekawsze miejsca o charakterze turystyczno - poznawczym prowadzą szlaki turystyczne:

 • żółty „Północny" Włocławek - Telążna - Duninów,
 • zielony „Południowy" Włocławek - Kukawy - Skrzynki,
 • niebieski „Łącznikowy" Kowal - Mostki.

Preferowanym miejscem do masowego wypoczynku jest jezioro Dzilno, z wyznaczonym miejscem na ognisko oraz jezioro Lubiechowskie z plażą i polem namiotowym oraz stworzonym niedawno miejscem wypoczynku i rekreacji obejmującym scenę, altany  oraz wyznaczone miejsce na ognisko.
Miejscami, które warto też zobaczyć są: ścieżka przyrodniczo - leśna "Kukawy" usytuowana wokół szkółki leśnej Kukawy oraz ścieżka przyrodnicza „Niecka Kłocieńska", prowadząca przez najciekawsze obszary przyrodnicze z miejscowości Dębniaki do Świątkowc.

Osoby zmęczone miejskim zgiełkiem mogą odpocząć w gospodarstwach agroturystycznych:

 • „Agrofarma” w miejscowości Gołaszewo
 • „Zielony Gaj” i „Rybakówka” w miejscowości Krzewent
 • „Rybie Oko” w miejscowości Kępka Szlachecka

Bezpieczeństwo ekologiczne (brak uciążliwych zakładów na terenie gminy).

Zabytki

Na terenie gminy znajdują się zabytki kultury. Do najciekawszych należą:

 • park dworski z aleją z XVII-XIX w. w Bogusławicach, nr 131/A z 25.07.1984 roku
 • zespół dworski z początku XX w. w Dąbrówce, obejmujący: dwór; park, nr 159/A z 17.09.1984 roku
 • kościół parafii pod wezwaniem św. Marii Magdaleny z 1889 roku w Grabkowie, nr A/424 z 08.03.1988 roku
 • drewniany kościół filialny pod wezwaniem św. Marka Ewangelisty z 1765 roku w Nakonowie, nr 94/A z 10.11.1982 roku
 • zespół dworski z drugiej połowy XVIII w. w Unisławicach, obejmujący: dwór; park z końca XIX w., nr 96/A z 02.03.1984 roku
 • zespół pałacowy z lat 1880-1890 w Więsławicach, obejmujący: pałac; park, nr 98/A z 01.03.1984 roku.