Poziom lokalny

Możliwość wprowadzenia ulg podatkowych dla inwestorów, pomoc w załatwianiu spraw formalno-prawnych.
Tereny inwestycyjne ujęte w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowal.

Obsługa Inwestora
Aneta Kwarcińska – Zastępca Wójta
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 884-797-009
Znajomość języków obcych: język angielski

Kamil Olszewski – pomoc administracyjna
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 531-614-856
Znajomość języków obcych: język angielski

Poziom regionalny

Częściowe wsparcie finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia

Częściowe wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, wsparcie procesów rekrutacji i szkolenia
https://wuptorun.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow

Poziom krajowy

Ulgi w podatku dochodowym w ramach działalności w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej


Wsparcie w ramach "Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2014 - 2020”
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/program-wspierania-inwestycji-o-istotnym-znaczeniu-dla-gospodarki-polskiej-na-lata-2011-2023

Wsparcie w ramach sektorowych Programów Operacyjnych
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/wsparcie-dla-mikro-malych-lub-srednich-przedsiebiorcow

1. Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023.
Szczegółowe informacje - https://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne#

2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Unijny program umożliwia m.in. wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie wyników prac B+R w gospodarce.
Szczegółowe informacje - www.poir.gov.pl

3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Unijny program dzięki któremu przedsiębiorstwa mogą otrzymać środki na działania związane np. z np. gospodarką niskoemisyjną, ochronę środowiska, bezpieczeństwo energetyczne oraz ochronę zdrowia.
Szczegółowe informacje - www.pois.gov.pl

4. Horyzont 2020
Największy w historii program mający na celu finansowanie badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Budżet Horyzontu 2020 w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Celem programu jest zapewnienie finansowania nowoczesnym przedsięwzięciom od pierwszych ich etapów po finalne wdrożenie rozwiązań, produktów czy technologii.
Szczegłówe informacje - www.instrumentyfinansoweue.gov.pl

Szczegółowe informacje wraz ze wzorami wniosków dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Informacji i Handlu http://www.paih.gov.pl

Wszelkie informacje dotyczące uregulowań prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce znajdują się na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w zakładce: prawo
http://www.paih.gov.pl/prawo