Nazwa lokalizacji: Gmina Kowal. Lokalizacja Dąbrówka

Numer działki: 32/4, 31/5, 29/6, Obręb 0003 Dąbrówka