Po piętnastu miesiącach od uchwalenia przez Radę Gminy Kowal Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych przy węźle autostrady A1, doszło do porozumienia między inwestorem a właścicielami gruntów.28 maja - to historyczny dzień dla gminy Kowal. Tego dnia w Urzędzie Gminy w Kowalu podpisano pierwsze akty notarialne z właścicielami gruntów położonych w Parku Inwestycyjnym Gminy Kowal. 18 czerwca br., podczas podpisywania kolejnych aktów,  oficjalnie zaprezentowano inwestora którym jest Spółka ,,Bartek” z siedzibą w Warszawie. Na blisko 60 ha spółka zamierza wybudować park magazynowo - logistyczno- produkcyjny wraz z niezbędną infrastrukturą.   W planach inwestora na najbliższe miesiące są prace geodezyjne a następnie załatwienie  niezbędnych uzgodnień w celu  otrzymania pozwolenia na budowę. Inwestor zgodnie z zawartymi umowami na załatwienie wszystkich procedur ma czas do końca 2020 roku.


- Decyzja o tym, żeby zainwestować w Parku Inwestycyjnym Gminy Kowal zapadła po wielu rozmowach z wójtem Stanisławem Adamczykiem oraz zastępcą wójta Anetą Kwarcińską mówi prezes spółki Paweł Miszczak.  Inwestycja zakłada budowę od trzech do sześciu niezależnych stref magazynowo – logistyczno - produkcyjnych. Decyzja ostateczna zostanie podjęta po dokonaniu prac geodezyjnych. Inwestor zaznacza że być może konieczne będzie wprowadzenie niezbędnych zmian do MPZP, pozwalających na dostosowanie wewnętrznej sieci komunikacji drogowej.  Samorządowcy deklarują zapewnić jak najlepszą obsługę inwestora, tak by maksymalnie usprawnić wszelkie niezbędna działania na terenie Parku Inwestycyjnego.  


- Dla nas jest to bardzo ważne, historyczne wydarzenie.  Nasza praca i zaangażowanie przynoszą dobre efekty. Dziś witamy w Parku Inwestycyjnym pierwszego inwestora, ale to początek rozwoju tych terenów, rozwoju gminy oraz ogromnej pracy, niezbędnej by zapewnić powodzenie temu przedsięwzięciu. Prowadzimy intensywne rozmowy z kolejnymi zainteresowanymi inwestorami, rozważamy nawet możliwość rozszerzenia parku o kolejne hektary . W tym celu przystąpiliśmy do aktualizacji   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, by w przyszłości móc objąć miejscowym planem kolejne hektary pod inwestycje.  Takie działania wymagają zarówno czasu jak  i odpowiednich środków finansowych, ale mając na uwadze potencjał naszej gminy już dziś musimy myśleć długofalowo.